Dokumentdeling gjennom kjernejournal

Sykehusene i Helse Vest vil i løpet av høsten 2023 lansere en løsning der behandlere utenfor sykehuset kan få innsyn i utvalgte journaldokument. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Publisert 19.06.2023
Et nærbilde av en hånd som holder en penn

Helsepersonell med tjenstlig behov for innsyn i journaldokument, skal få dette gjennom kjernejournalen. Fastleger får tilgang basert på en «fastlegesjekk». Dermed blir journaldokumentene raskt og sikkert tilgjengelig på tvers av virksomheter. Gevinsten vil være bedre grunnlag for å ta avgjørelser for å yte sikrere, raskere og bedre helsehjelp.


Dokumentene som blir delt blir regulert av kjernejournalforskriften og avhenger av dokumenttype. Helsepersonell kan gjøre oppslag på disse journaldokumenttypane:

  • Epikriser og sammenfatninger (ubegrenset tilbake i tid)
  • Radiologiskildringer (fem år tilbake i tid)
  • Henvisninger (ett år tilbake i tid)
  • Prøvesvar (ett år tilbake i tid)

Som all annen bruk av kjernejournal blir alle oppslag loggført, og tilgjengeleg for innbyggerene via Helsenorge.

Helse Vest planlegger å lansere dokumentdeling i løpet av høsten 2023. Helse Nord og Helse Sør-Øst begynner å bruke dokumentdeling gjennom kjernejournal i juni 2023.