Fagdag om høyintensitetstrening som medisin arrangert på Solli 6. oktober

Torsdag 6. oktober var Solli DPS vertskap for nasjonal fagdag for høyintensitetstrening som medisin i psykisk helsevern og rusbehandling. Fagdagen er et initiativ i regi av Rådet for psykisk helse og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.

Publisert 07.10.2022
En person som løper på en vei

Solli DPS har siden 2021 deltatt i et nasjonalt nettverk for aktører som benytter - eller ønsker å benytte - høyintensitetstrening som behandling innen psykisk helsevern og rusbehandling. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er blant annet at det er rettet fokus mot at somatiske helseutfordringer blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk kan redusere forventet levealder blant disse gruppene med 15-20 år sammenlignet med befolkningen forørivg. Videre at det er godt dokumentert at fysisk trening bidrar til å redusere denne forskjellen i forventet levealder. Fagdagen som ble avholdt på Solli denne torsdagen var markedsført nasjonalt, og deltagere og innleggsholdere - nærmere hundre totalt - kom fra ulike deler av landet. Fra Solli bidro seksjonsleder ved A3 Lena Sørstrømmen med å ønske alle deltagerne velkommen, og fysioterapeut ved A3 Trygve Endal holdt sammen med Thomas Dahl Orø, daglig leder for Albatrossen Ettervernsenter, innlegg om hvordan motivere pasienter til å benytte fysisk trening som del av behandling.

Regien for dagen stod Rådet for psykisk helse og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon for, mens Solli DPS, i kraft av å være deltager i dette landsomfattende nettverket, stod for lokaler og mat og drikke til alle deltagere.

De ulike innleggsholderne engasjerte publikum, og innlegg og foredrag kretset enten tett rundt, eller gikk direkte til kjernen av det som var overordnet tematikk for dagen - nemlig hvordan høyintensitetstrening enten bør eller kan benyttes i behandling i psykisk helsevern eller rusbehandling. Både forskere og klinikere på feltet, samt deltagere med brukererfaring og -kompetanse var på listen over øvrige innleggsholdere; 

- Werner Fredriksen og Kari Gotteberg Steen (Rådet for psykisk helse), Torhild Kielland (Fagrådet) med informasjon om hvordan nettverket pg prosjektet jobber nasjonalt.

- Emma Jones (psyk. spes.) og Gunn-Vivian Eide (overlege) om hvordan den nye ROP-enheten ved HUS fokuserer på fysisk aktivitet.

- Trond Hjertager og Connie Mjåtvedt Aspevoll (fysioterapeut), henholdvis bruker av høyintensitetstrening ved Treningspoliklinikken ved Sandviken og treningsterapeut om erfaringer med og rasjonale for høyintensitets intervalltrening i behandling.

- Grete Flemmen (PhD ved St. Olavs hospital) om forskning på ruspasienters somatiske helse og effekter av høyintensitetstrening som medisin.

- Pål Berger (Blå Kors - Steg for steg) om treningskontaktordningen.

- Are Lerstein (daglig leder Medvandrerne) og Siri Otterskred (NAV Bergenhus/Aktiv / Medvandrerne) om Medvandrernes fokus på mestring, mening og sunne relasjoner ved hjelp av fysisk aktivitet.

- Einar Furulund (PhD-kandidat i KORFOR og ATLAS4LAR) om kartlegging og behandling av lungesykdom i LAR-behandling.

I tillegg ble det holdt en workshop underveis, hvor det blant annet ble diskutert hvordan arbeidet med tematikken nasjonalt kan videreføres i regionale undernettverk. Solli DPS vil fra nå av nemlig ha en sentral rolle i nettopp denne regionale videreføringen av det nasjonale nettverksarbeidet.

Takk til alle involverte for en intens, innholdsrik og lærerik dag!​​

hit_tk.jpg

Torhild Kielland fra Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon var blant innlederne og initiativtakerne til denne fagdagen.