Folkeopplysningskampanje om forebygging av sjølvmord

22. mai 2023 er det oppstart av folkehelseopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv».

Publisert 22.05.2023
Våg å spørre
Kampanje - Våg å spørre!
Helsedirektoratet gjennomfører en kampanje fra 22. mai med annonsering på tv og i digitale og sosiale medier. Hovedbudskapet er "snakk om selvmordstanker – det kan redde liv". Annonsene peker til helsenorge.no/selvmordstanker som viser:
  1. Hvor man får hjelp: Har du selvmordstanker? - Helsenorge
  2. Hvilke tegn man skal se etter og hvordan man håndterer dette: Er du redd noen du kjenner skal ta selvmord? - Helsenorge

Målet med kampanjen er å senke terskelen for å søke hjelp, og få fram at hver og en av oss kan bidra til å forebygge selvmord ved å spørre direkte om vi er bekymret for noen vi kjenner.