Kvalitet og miljøstyring

Solli DPS er sertifisert  i henhold til ISO standardene: ISO 14001:2015 Ytre miljø og ISO 9001:2015 Kvalitet.

Torill Bakke
Publisert 12.08.2021
Sist oppdatert 01.08.2023
Tidslinje
Solli DPS har vært ISO sertifisert på ytre miljø siden mai 2019 og på kvalitet siden april 2021.

 
Vi har fokus på å være en god samarbeidspartner med gode miljøbevisste holdninger og med fokus på å gi god kvalitet i behandling i møter med pasienter.

 
Vi ønsker å være en lærende organisasjon som stadig er i utvikling og å tilegne oss ny kunnskap med kontinuerlig fokus på forbedring.


 

For mer informasjon se om oss.​