Spørreundersøkelse fra Helsedirektoratet

Pasienter som har mottatt poliklinisk behandling i februar, mars eller april, vil få tilsendt en sms eller e-post fra Helsenorge.no om erfaringene med behandlingen.

Publisert 15.06.2023
En person med krone

Spørreskjemaet besvares anonymt og enkelt på mobilen. Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle til å svare og dele sine erfaringer fra Solli.

Formålet er å utvikle et enda bedre behandlingstilbud. Undersøkelsen gjennomføres over hele landet av SINTEF, på vegne av Helsedirektoratet.

Les mer om undersøkelsen her: Bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern og rusbehandling - SINTEF