Styrkeuka 2022 – oppmerksomhet om styrketrening i uke 44

Solli DPS ønsker å vise sin støtte til Helsedirektoratets dugnad for å øke oppmerksomheten rundt styrketrening. Denne kampanjen har fått navnet Styrkeuka 2022. Helsedirektoratet lanserte i mai 2022 oppdaterte anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne og eldre. Det anbefales blant annet her at øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken. Alle aktører som tilbyr tjenester hvor bruk av styrketrening inngår er invitert til å bidra - og Solli DPS ønsker å vise sitt engasjement.

Publisert 02.11.2022

​​Styrketrening kan ha flere gunstige effekter på vår mentale og fysiske helse, blant annet sterkere skjelett og muskulatur, økt evne til å utføre hverdagslige aktiviteter, bedret hukommelse og oppmerksomhet, og reduserte symptomer på angst og depresjon. I tillegg kan st​yrketrening utført sammen med andre bidra til å skape en sterkere følelse av tilhørighet og samhold.

Helsedirektoratet anbefaler:

  • to økter i uka à 15–30 min, med minst 48 timer hvile mellom øktene

  • minimum fire øvelser; én fra hver muskelgruppe:

    • «strekkapparat bein», som knebøy, beinpress og ettbeins knebøy

    • «strekkapparat overkropp», som benkpress og armhevninger

    • «trekkapparat overkropp», som sittende roing, nedtrekk og kroppshevinger

    • «skuldre og øvre del rygg, press oppover», som skulderpress med vekter og sidehev

Det kan legges til en øvelse for mage og rygg om øvelsene over ikke utfordrer denne muskulaturen.

Start med en oppvarmingsserie på 12 ganger/repetisjoner med en motstand som er omtrent halvparten av det du maksimalt klarer 12 ganger. Etter oppvarmingsserien gjennomføres 3 runder med beinøvelsene og 2–3 runder for overkroppsøvelsene (alternativt 1–2 runder).

Treningsmotstand: 4–12 ganger/repetisjoner med tyngste motstand du klarer det gitte antall ganger. Varier motstand, første økt i hver uke 8–12 ganger og andre økt 4–8 ganger.

Hentet fra Helsedirektoratet.no

For mer informasjon og tips til treningsprogram her.

Myndighetenes økte oppmerksomhet rundt styrketrening ønsker å ha helse og funksjon fremfor utseende og prestasjon som hovedfokus. I tillegg fokuseres det på betydningen av lavterskelaktiviteter, at litt er bedre enn ingenting, og at det samfunnsmessig særlig kan være nyttig og gunstig å nå ut til alle dem som strever med å komme i gang, av helsemessige årsaker vil kunne profittere på styrketrening, eller ikke føler at de besitter tilstrekkelig med kunnskap om styrketrening.

Solli DPS tilbyr tilpasset styrketrening som en integrert og strukturert del av behandlingstilbudet for pasientene, og bruken av fysisk trening generelt står sentralt i flere behandlingstilbud og forskningsprosjekter ved Solli. ​​​