Vivian Woodfin med innlegg på Folkehelsekonferansen

Torsdag 21.september var psykolog og PhD Vivian Woodfin på Folkehelsekonferansen som i år ble arrangert i Tromsø, der hun fortalte om studien «The perfect storm».

Publisert 27.09.2023

​Gjennom data fra tre store epidemiologiske spørreundersøkelser fra 2012-2022 er det blitt hentet inn informasjon om trender knyttet til perfeksjonisme blant ungdom og unge voksne.

Vivian V. konferanse.png

Funnene fra studien som gjennomføres i samarbeid med FHI viser at graden av perfeksjonisme fortsetter å øke i Norge, og at forskjellen mellom kvinner og menn blir større. Den økende forekomsten, kombinert med risikoen for dårlig psykisk og fysisk helse, tyder på at perfeksjonisme bør ansees som et folkehelseproblem blant ungdom og unge voksne. Helsefremmende tiltak som reduserer eller forebygger perfeksjonistiske trekk kan være en verdifull investering i unges psykiske helse.

Vivian V. konferanse 2.png

Det var mange deltakere på konferansen og stort engasjement for temaet. ​