Workshop i selvmordsforebygging - Simple

Solli DPS inviterer til workshop i selvmordsforebygging 01.02.2023

Publisert 13.12.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
En mann med hånden i ansiktet

​​​Av de rundt 650 menneskene som tar livet sitt hvert år, har halvparten vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten, og over 80 % har vært i kontakt med primærhelsetjenesten det siste året.  ​

Hvor mange av disse som kan forhindres vet vi ikke, og vi vet heller ikke hvor mange liv helsetjenestene redder i dag. Men sannsynligvis redder vi mange, og sannsynligvis kan vi redde enda flere.  

For å kunne være tilstede og gi god hjelp til mennesker i krise, må vi som helsepersonell både ha kompetanse i selvmordsforebygging, og føle oss trygge på det vi gjør. Ferdighetstrening og simulering er effektive måter å både øke kompetanse og trygghet på, men dette er i dag lite tilgjengelig.  

Solli DPS og en rekke samarbeidspartnere fra hele landet, lager nå «Simple» - et digitalt treningsprogram for ferdighetstrening og simulering i selvmordsforebygging. Dette blir helt gratis, og tilgjengelig for helsepersonell i både primær- og spesialisthelsetjenesten over hele landet.  

For at det skal bli mest mulig nyttig, trenger vi pasientkasus og treningsoppgaver som reflekterer de sitasjonene helsepersonell faktisk opplever i praksis.  

Solli DPS inviterer derfor fagfolk/ brukerrepresentanter fra primær- og spesialisthelsetjenesten til å drøfte pasientkasus om sucidalitet, og finne gode løsninger i fellesskap. Det blir arbeid i blandede smågrupper gjennom dagen. Sluttproduktet skal bli skriftlige pasientkasus og simuleringsoppgaver som kan brukes i nasjonal opplæring i selvmordsforebygging for helsepersonell. 

I tillegg håper vi at drøfting, erfaringsdeling og rollespill gjennom dagen blir lærerikt og spennende for alle som deltar.  

Workshopen arrangeres i Auditoriet på Solli DPS 01.02.23 kl. 8-15:30. Deltakelse er gratis og det blir servert lunsj. Vi har ​maks 72 plasser. Påmeldingsfrist er 22​.01.23:

Påmeldingsinformasjon: Workshop i selvmordsforebygging

​Av hensyn til miljø og pasienters parkeringsmuligheter, oppfordres deltakere til å bruke kollektivtransport (kort vei fra bybanestoppet “Skjoldskiftet"), eller parkeringsplasser utenfor Solli DPS sine områder. ​