Tilgjengelighet og universell utforming

Vi arbeider for at innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelig for alle.

Tilgjengelegserklæring

Tilgjengelighetserklæring (uustatus.no)

Om tilgjengeleghetserklæringen

Tilgjengeleghetserklæringen beskriver hvordan og i hvilkengrad nettstedet oppfyller kravene i WCAG 2.1-standarden (Retningslinjer for universell utforming av webinnhold).

Generelt om tilgjengelegheit

Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner benytter en felles publiseringsløsing for sine nettsider. Her er det lagt til rette for at hvert enkelt nettsted skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

for eksempel er nettsidene kodet slik at det er muglig å lese opp innholdet med skjermleser. Språket skal være klart og tydelig. Du skal kunne forstørre teksten i nettleseren, og alle bilder skal ha alternativ tekst.

Sist oppdatert 20.12.2023