Behandlingstilbud

På denne siden finner du en oversikt over hvilke behandlinger vi tilbyr på Solli DPS for et bredt spekter psykiske lidelser.

Et par personer som sitter i en sofa i et rom med planter

​Ved Solli DPS er vi opptatt av at du som pasient eller bruker har rett å være med og velge undersøkelses- eller behandlingsmetoder, også kalt samvalg. Informasjonen på denne siden kan brukes til å finne mer ut av hvilken behandling du mener passer for deg, og som et utgangspunkt for å snakke med din behandler om psykisk lidelse og behandling.

Når du trenger helsehjelp finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling.

Noen ganger er det ikke mulig for helsepersonell å si sikkert hvilke alternativer som passer best for deg. Dette kan være fordi det finnes flere muligheter, eller fordi valget er avhengig av dine verdier og hvordan du ønsker å leve. Derfor er det viktig at du er med og bestemmer.

Ved samvalg får du informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer for behandling og undersøkelse. Du kan vurdere disse opp mot hverandre ut fra hva som er viktig for deg. Helsepersonell støtter deg i denne prosessen.

Du kan også velge å overlate beslutningen til helsepersonell eller pårørende.​

​​På Helsenorge sine nettsider finner du mer informasjon om samvalg. ​​​

 

Oversikt over ulike psykiske lidelser og behandling

Personer med ADHD har utfordringer med konsentrasjon og/eller hyperaktivitet og impulsivitet som fører til nedsatt fungering i hverdagen.

Behandlingstilbud for ADHD​

Angst handler om å være redd for noe som er ufarlig eller svært lite sannsynlig. Angsten kan være knyttet til bestemte objekter eller situasjoner, eller være en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring.

Vanlige angstlidelser er panikklidelse, sosial angst​ og generalisert angstlidelse​.

Behandlingstilbud for angstlidelser​

Autismespektertilstander er en fellesbetegnelse som kjennetegnes av nedsatt evne til sosialt samspill, kommunikasjon og adferdsmønster.

Behandlingstilbud for autismespektertilstander​

Bipolar affektiv lidelse kjennetegnes av perioder med uttalte endringer i stemningsleie i form av depresjoner og hypomani/mani.

Behandlingstilbud for bipolar affektiv lidelse

​Depresjon kjennetegnes av en vedvarende følelse av nedstemthet, tiltaksløshet og mangel på glede. 

Behandlingstilbud for depresjon

​Å ha en personlighetsforstyrrelse innebærer ofte at man har vansker med hvordan man forholder seg til seg selv og andre, og ellers i livet.

Behandlingstilbud for personlighetsforstyrrelser

Psykoselidelser er en gruppe psykiske lidelser som handler om at man opplever å ha en forstyrret virkelighetsoppfatning eller tilstand av forvirring, med hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger.

Behandlingstilbud for psykoselidelser​

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en eller flere svært belastende hendelser. 

Behandlingstilbud for traumelidelser​

Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser som handler om å ha utfordringer med kropp, mat og vekt.

Behandlingstilbud for spiseforstyrrelser

Sliter du med depresjon, panikklidelse eller sosial angst? I samarbeid med eBehandling i Helse Bergen tilbyr Solli DPS veiledet behandling på internett. Du er ikke alene. Det er hjelp å få!

 

Trykk her for mer info

Sist oppdatert 12.01.2023