En mann som skriver på et stykke papir

Pågående prosjekter

Her er en oversikt over pågående fag- og forskningsprosjekter ved Solli DPS.

For mer informasjon om prosjekter eller samarbeid kan man kontakte:

Leif Arvid Øvernes, leder for fagutvikling - leif.arvid.overnes@solli.no

Kristine Sirevåg, forskningsleder - kristine.sirevag@solli.no

Sist oppdatert 08.05.2024