Klage og erstatning

Dersom du mener at pasientrettighetene dine ikke er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelingen så fort som mulig.

Slik kan de vurdere om noe må gjøres annerledes. Formelle klager skal være skriftlige.
I de tilfellene der avdelingen har vurdert saken din på nytt og ikke endrer avgjørelse, skal avdelingen sende klagen til Fylkesmannen uten unødvendig tidsbruk.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet kan gi deg mer informasjon om pasientrettigheter og / eller hjelpe deg ved klage på helsetjenesten eller søknad om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det er gratis å få hjelp fra Pasient- og brukerombudet.


Kontaktinformasjon

Pasient- og brukerombudet i HordalandTelefon: 55 21 80 90
E-post: hordaland@pobo.no
Adresse: Vaskerelven 39, 5014 Bergen


Statsforvalter i Vestland
Helseavdelinga
Postboks 7310
5020 Bergen

Telefon: 55 57 20 00
E-post: sfvlpost@statsforvalteren.no​


Sist oppdatert 26.08.2022