Logo

Solli Clinical Mental Health Care Research Group

MINDCARE Solli

Forskningsgruppen MINDCARE Solli skal forvalte forskningsstrategiske målsetninger, samt utvikle kriterier for og evaluere måloppnåelse.

Videre skal forskningsgruppen bidra til å sikre utnyttelse og utvikling av forskningskompetanse internt på Solli DPS, og gjennom tilknytning av eksterne partnere. Gjennom å bygge regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere sikres høy standard og kvalitet på forskningen som gjennomføres. Forskningsgruppen bidrar til de forankrede prosjektenes søknader om ekstern finansiering, og er et forum for å drøfte implementering og gjennomføring av prosjektene, inkl. brukermedvirkning samt forskningsetiske problemstillinger.

Gruppen består av aktive forskere ved Solli DPS, og assosierte eksterne partnere. Nedenfor kan man lese intervjuer med de interne medlemmene av forskningsgruppen.

Kristine Sirevåg

Kristine er forskningsleder ved Solli DPS og har faglig og administrativt ansvar for forskningen som gjennomføres her. Hun er også PhD-kandidat i PEXACOG-studien og prosjektleder for TREPP.
Kristine Sirevåg
Kvinne i blågrønn skjorte

Silje Haukenes Stavestrand

Silje er psykologspesialist og PhD-kandidat i PEXACOG-studien.
Silje Haukenes Stavestrand
Kvinne i fargerik skjorte

Henning Monsen

Henning er spesialergoterapeut med mastergrad, og har lang erfaring med gjennomføring av kliniske studier. Han er koordinator og daglig ansvarlig for prosjektet eBehandling - helse og arbeid.
Henning Monsen
En mann med skjegg

Trygve Bruun Endal

Trygve er fysioterapeut og PhD-kandidat i TREPP. I tillegg er Trygve faglig ansvarlig for fysisk trening ved Solli og leder av regionalt nettverk for høyintensitetstrening som medisin region Vest.
Trygve Bruun Endal
En mann med skjegg

Vivian Woodfin

Vivian er psykolog og PhD, og ansatt som førsteamanuensis ved UiB. Hun jobber med prosjekter i regi av FHI, og er også bi-veileder i studien TREPP.
Vivian Woodfin
En person som smiler til kameraet

Pål William Wallace

Pål er ansatt som klinisk analytiker ved Solli. Han har doktorgrad i bioteknologi fra Østerrike. Pål er prosjektleder for Trinn 2 av prosjektet "eBehandling - helse og arbeid"
Pål William Wallace
En mann med skjegg
Sist oppdatert 28.05.2024