Et tre foran en bygning

Om oss

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet på Nesttun i Bergen.

Kontakt oss

DPS-et tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Pasientene som kommer til oss bor primært i kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF. Dette betyr at vi som privat ideell virksomhet leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen.

Solli DPS har som målsetting å være en pålitelig organisasjon og et effektivt DPS med høy faglig standard. Våre tjenester skal derfor utvikles til å være i tråd med brukernes behov, og behandlingen skal være i samsvar med internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder. Solli DPS vil være med å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk i nært samarbeid med Helse Bergen og kommunene i vårt opptaksområde. 

Eieren vår er Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Solli DPS består av en rehabilitering og psykoseseksjon og to allmenn seksjoner. Vi har også merkantil, stab, forskning, drift, renhold og kjøkken.

Seksjon for døgnbehandling og rehabilitering består av en rehabiliteringspost (døgn), allmennpsykiatrisk post (døgn) samt et FACT team og et rehab/psykose team som jobber poliklinisk.

Allmenn seksjon 2 består av en allmenn poliklinikk, en korttidspoliklinikk og et akutteam​.

Allmenn seksjon 3 består av en allmenn poliklinikk.

Sist oppdatert 13.05.2024