Ansatte kommer for å lære, og blir for å gi

Solli DPS skal være en unikt spennende og attraktiv arbeidsplass for helsepersonell som ønsker å utvikle seg. Ingen er ferdig utlært, og på Solli DPS skal alle få anledning til å vokse gjennom hele yrkeslivet.  Arbeidet vi driver med er viktig og meningsfylt, og alle ansatte skal få anledning til å gjøre en forskjell for andre, lære bort og skape endring.

En kvinne og en mann

​Livslang læring

På Solli DPS er ingen ferdig utlært og ingen står stille. Alle ansatte får individuell utviklingsplan, kompetanseveiledning, og relevante læringsmuligheter.

Vi bruker regelmessig ferdighetstrening og simulering til å trene på kliniske ferdigheter.

Spisskompetanse opprettholdes gjennom interne og eksterne fagnettverk.

En kontinuerlig portefølje av forbedrings- og utviklingsprosjekter gir muligheter for varierte oppgaver, og bidrar til å rekruttere og utvikle engasjerte medarbeidere. 

Vi utvikler morgendagens helsepersonell ved å tilby gode og relevante praksisplasser som synliggjør Solli DPS som arbeidsplass og læringsarena.

Et oppbyggende arbeidsmiljø

Vi ønsker et godt, spennende og mangfoldig arbeidsmiljø, som er preget av psykologisk trygghet, fokus på læring, mestring og utvikling. 

Vi heier hverandre frem, spiller hverandre gode, og søker støtte og veiledning hos hverandre når vi står fast.

En av lederes viktigste oppgave er å støtte, veilede og utfordre sine medarbeidere, slik at de kan få utvikle seg og bidra til at vi gir best mulig pasientbehandling.

Relasjonene til hverandre, pasienter og samarbeidspartnere preges av tillit, samtidig som vi alle skal gjøre oss tilliten verdig.

Meningsfylt arbeid

Vi er her for å hjelpe andre. Noen gjør det direkte i pasientmøter, mens andre hjelper indirekte gjennom støttefunksjoner og ledelse.

Forankring i gode fagmiljø bidrar til god behandling, faglig vekst  og solid eierskap til behandlingstilbudene og videreutviklingen av disse.

Ved å utvikle oss selv og organisasjonen, har vi mer å gi og kan hjelpe flere.​Sist oppdatert 28.07.2022