Kvalitet gjennom kontinuerlig utvikling

Solli DPS skal være fremtidsrettet, og skal sammen med våre samarbeidspartnere, stå i front for utvikling, testing og implementering av nye og bedre løsninger.   Dette kjennetegner måten vi gjør ting på; fra å møte den enkelte pasient med en utforskende og nysgjerrig holdning, til kontinuerlig kvalitetsforbedring, samarbeid, innovasjon, fagutvikling, forskning og organisasjonsutvikling.

En gruppe mennesker som ser på en plakat

​Kontinuerlig forbedring

Solli DPS skal være fremtidsrettet, og stå i front for utvikling, testing og implementering av nye og bedre løsninger. 

Vi skal utvikle oss kontinuerlig, lære raskt fra feil, og sikte mot stadig høyere kvalitet i alle ledd. Kontinuerlig utvikling skal foregå på alle nivå, både internt internt i organisasjon, og i samarbeid med eksterne. 

Vi skal bygge en kvalitetskultur hvor medarbeiderne som kjenner utfordringene best samarbeider om å finne løsningene. Derfor vil vi gi 25 % av medarbeiderne utdanning i kvalitetsforbedring, og skal gjennomføre forbedringsprosjekter som en naturlig del av driften.

Vi ønsker å bli målt på på om vi leverer tjenester av høy faglig kvalitet. Kliniske og organisatoriske kvalitetsindikatorer skal derfor synliggjøres både internt og eksternt.

Innovasjon

Solli DPS skal være en innovativ organisasjon som skal bidra til å finne nye og verdifulle løsninger for psykisk helsevern.

Vi skal lede eller bidra til større innovasjonsprosjekter, og vil jevnlig søke ekstern finansiering for å gjennomføre prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå.

Innovasjon krever interdisiplinær kompetanse. Vi vil derfor bygge tette og langsiktige relasjoner til regionale miljøer innen blant annet innovasjon, programvareutvikling, forskning og utdanning.  

For å kunne se teknologiske muligheter, og raskt ta i bruk ny teknologi, skal vi være tidlig ute med å pilotere nye løsninger. Vi skal også opprettholde en høy digital grunnkompetanse i organisasjonen.

Fagutvikling og forskning

Klinikk, fagutvikling og forskning knyttes tett sammen, slik at utviklingsarbeid kan øke kvalitet og ressursutnyttelse i klinikken.

Forskning og fagutvikling gjennomføres i samarbeid med våre lokale og regionale samarbeidspartnere, slik at tilbudet, samhandlingen og løsningene blir bedre for pasientene og brukerene våre.

Solli DPS skal Initiere eller bidra inn i klinikknære forskningsprosjekter med internasjonalt impact, som kan føre til økt kunnskap og bedre helsetjenester.​Sist oppdatert 28.07.2022