Sammen for pasienten

Vi er her for å hjelpe mennesker med psykiske lidelser.   Pasienter skal være trygge på at vi ønsker og har kompetanse til å hjelpe. I hvert møte er målet å skape noe sammen med pasienten som er verdifullt for dem.  Pasientene skal få riktig hjelp, på riktig nivå, til riktig tid, og gjennom godt koordinerte forløp. Vi samarbeider på tvers, og lar ikke pasienter falle mellom stolene.

Et nærbilde av en kvinne som holder en baby

​Bredt behandlingstilbud

Solli skal tilby en bredde av kunnskapsbaserte behandlingsformer, både individuelt og i gruppe, fysisk og digitalt, og for mennesker med både avgrensede og sammensatte psykiske lidelser.

God informasjon og selvhjelpsverktøy skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende både før, under og etter behandlingen, slik at de kan ta en aktiv rolle i egen behandling.

Vi hjelper pasienter inn i arbeid, studier eller annen meningsfull aktivitet. Ideelle, frivillige og kommunale aktivitetstilbud integreres i behandlingstilbudet gjennom faste aktiviteter og møtepunkter på Solli DPS.


Skreddersydd behandling

Behandlingen skal tilpasses den enkeltes behov gjennom samvalg, hvor faglige anbefalinger kombineres med pasientens preferanser.

Målet for hvert møte er å skape noe sammen med pasienten som er verdifullt for dem. Vi etterspør tilbakemeldinger aktivt.

Behandlingsplanen skal danne et felles grunnlag for behandling og regelmessig evaluering. Når behandlingen ikke fører til bedring og verdi for den enkelte, prøver vi andre løsninger.


Samarbeid og involvering

Behandlingen er et samarbeid mellom pasient og behandlere, og vi skal involvere pårørende og andre samarbeidspartnere ved behov. Vi er partnere i behandlingen, selv om vi har ulike roller, og vi skal legge til rette for gode overganger til andre tilbud og behandlingsnivå.

Vi vil involvere, støtte og veilede slik at pasienten opplever mestring og bedre helse, og kan ta aktivt eierskap i og for behandlingen. ​


Sist oppdatert 28.07.2022