Velkommen til temakveld for pårørende 19. mars på Solli DPS

Temaet denne gangen er informasjon om ytelser, tiltak og tjenester.

Publisert 21.02.2024
Et tre utenfor en bygning

TIRSDAG 19. MARS 2024, KL. 17–19

Tema: Informasjon om ytelser, tiltak og tjenester 
- med Anette Rosnes (sosionom) og Sølvi Vatnøy (sosionom) 

 

Å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse eller rus kan oppleves utfordrende. Ved Solli DPS sin pårørendekafé vil du som pårørende være i fokus og ha mulighet til å møte andre som er i samme situasjon. Kafeen er åpen for alle, med gratis kaffe, te og noe å bite i. Kontakt pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt hvis du har spørsmål på tlf. 940 07 685, eller les mer informasjon på Solli.no.